Početkom 2018. godine nastavljen trend rasta turističkih noćenja

Početkom 2018. godine nastavljen trend rasta turističkih noćenja

Prema podacima DZS-a, u siječnju 2018. godine u komercijalnome smještaju ostvarena je 532,1 tisuća turističkih noćenja, što je 20,5% više u odnosu na isti mjesec 2017. godine i kada se promatra samo taj mjesec, predstavlja najbržu dinamiku rasta u posljednjih 15-ak godina. Spomenuti rast nastavak je pozitivnoga trenda koji diskontinuirano traje od početka 2015. godine, odnosno u tome je razdoblju prekinut samo tri puta (padom u travnju 2016., ožujku i svibnju 2017. godine).

Siječanj je mjesec kada se uobičajeno ostvari najmanje turističkih noćenja u godini. Konkretno, u siječnju se ostvari tek oko 0,5% noćenja cijele godine, a taj postotak najmanji je kada se promatraju članice EU. Među članicama EU, najznačajniju ulogu siječanj, s gotovo 10% noćenja cijele godine, ima u Austriji.

Promatrajući cijelu godinu, u hrvatskome turizmu uočljiva je značajna sezonalnost. Naime, u Hrvatskoj se posljednjih godina u najjačem mjesecu u godini (kolovoz) prosječno ostvari 64 puta više noćenja u odnosu na najslabiji mjesec u godini (većinom je to siječanj). Takva je razlika kudikamo najveća u cijeloj EU.

Osim toga, samo se u dva mjeseca u godini (u srpnju i kolovozu) u Hrvatskoj ostvari oko 60% noćenja cijele godine. Izraženost sezonalnosti hrvatskog turizma još je uočljivija ako se usporedi taj pokazatelj (udio srpnja i kolovoza u turističkim noćenjima na razini cijele godine) s drugim europskim mediteranskim zemljama, gdje Hrvatska ima najveći udio, pa je, prema tom pokazatelju, najviše izložena rizicima sezonalnosti.

Ostavi svoj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

9 − eight =