Povrat poreza stiže u kolovozu, rješenja kasne zbog novog načina obračuna

Povrat poreza stiže u kolovozu, rješenja kasne zbog novog načina obračuna

Padom Vlade dogodili su se različiti zastoji u državi, a velikom broju građana posebno je uočljivo bilo kašnjenje rješenjâ Porezne uprave o povratu poreza. U toj instituciji priznaju da je došlo do kašnjenja, ali ne zbog pada Vlade, već novog načina obračuna i najavljuju da će novac biti uplaćen u kolovozu, dakle, prije izbora, piše N1.

Trenutačno je Porezna uprava u fazi tiskanja rješenja te će ista u narednom razdoblju biti dostavljena poreznim obveznicima, a najkasnije do 15. srpnja 2016. Porezna priznaje da je Odredbama Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o porezu na dohodak propisan rok za dostavu rješenja 30. lipnja te da porezni obveznici mogu, ako se rješenja ne uruče do tog datuma, podnijeti prigovor u roku od 30 dana od dana zaprimanja privremenog poreznog rješenja. No, navode da s uplatama neće kasniti.

“Posebno ističemo da će se svim obveznicima za koje Porezna uprava raspolaže podacima, a koji ostvaruju razliku za povrat, povrati izvršavati u predviđenom roku, tj. u kolovozu. Izuzetak će, sukladno zakonu, biti samo oni za koje se moraju prikupiti dodatni podaci kao primjerice za utvrđivanje rezidentnosti, podaci o primicima iz inozemstva ili slično.”, navode u odgovoru. Osim toga, ističu i da će velik broj građana, među kojima ima dosta onih koji se ni nisu trudili oko povrata, primiti malen iznos povrata.

“Bitno je naglasiti da se od ukupnog broja poreznih obveznika koji ostvaruju razliku za povrat (cca 950.000) 50 posto istih ostvaruje razliku za povrat do 300 kuna, a razlog tome je što porezni obveznici u ranijim godinama nisu podnosili prijave za manje iznose, ali i iz razloga što poslodavci nisu za svoje djelatnike izvršili konačne obračune”.

Naime,  i u objašnjenju zašto se kasni s rješenjima navode da ih Porezna sada, za razliku od prijašnjih godina, izrađuje na temelju evidencija i podataka kojima raspolaže, a ne prema prijavama, što znači da obuhvaćaju daleko veći broj korisnika.

“Do uvođenja posebnog postupka sam porezni obveznik je predajom porezne prijave inicirao postupak utvrđivanja godišnjeg obračuna poreza na dohodak ako je smatrao da ostvaruje pravo na povrat ili ako je bio dužan podnijeti prijavu poreza na dohodak, te se samo za takve obveznike provodio postupak. Temeljem provedenog postupka prva rješenja izdavana su u mjesecu svibnju, a obrada svih zaprimljenih prijava, dostava rješenja poreznim obveznicima i izvršenje povrata poreza kontinuirano se odvijalo do kraja godine. U navedenom postupku godišnje je izdano cca 700.000 rješenja. U primjeni posebnog postupka u 2016. godini Porezna uprava je za svakog poreznog obveznika, koji se smatra hrvatskim rezidentom, objedinila sve podatke koji utječu na obračun poreza na dohodak, utvrdila godišnju obvezu poreza, te razliku za povrat ili uplatu, kako bi utvrdila da li isti trebaju biti obuhvaćeni posebnim postupkom”, navodi Porezna.

“Navedeni postupak Porezna uprava provela je za 3,5 mil. poreznih obveznika te je od navedenog broja cca 1,6 mil. poreznih obveznika obuhvaćeno posebnim postupkom. Poradi primjene načela ekonomičnosti za cca 450.000 poreznih obveznika neće se izdavati rješenja u masovnim obradama jer isti ostvaruju povrate ili uplate do 15,00 kn, međutim u nadležnim ispostavama Porezne uprave porezni obveznici mogu zatražiti izdavanje rješenja. Slijedom navedenog za 1,1 mil. poreznih obveznika koji su obuhvaćeni posebnim postupkom Porezna uprava će izdati rješenja o utvrđenom dohotku i razlici za povrat, odnosno uplatu”, pišu u odgovoru.

Osim toga, obrađivanih je poreznih obveznika više i zato što su u obračun poreza uključeni i novi izvori dohodaka koji se prethodnih godina nisu oporezivali. To su primici od kamata na štednju, dohodak od otuđenja posebnih vrsta imovine, odnosno otpad.  “Primjerice, 191.000 poreznih obveznika – maloljetnika ostvarilo je primitke po osnovi kamata na štednju, od čega će za 85.000 obveznika Porezna uprava izdati rješenje jer ostvaruju pravo na povrat veći od 15 kuna”, piše Porezna.

Zaključuju i da su u Poreznoj bili svjesni da će prve godina primjene ovog postupka u kojem se obrađuju podaci za svakog poreznog obveznika koji ostvaruje bilo koju vrstu primitka pokazati stvarni broj poreznih obveznika, koji moraju ili mogu podlijegati posebnom postupku zato što se broj obveznika kojima bi Porezna uprava trebala izdati rješenja nije mogao predvidjeti.

izvor: N1

Ostavi svoj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

16 + 13 =