PROJEKT ALABARICA Sanacijom odlagališta neopasnog otpada do krajobrazne revitalizacije i zdravijeg okoliša

PROJEKT ALABARICA Sanacijom odlagališta neopasnog otpada do krajobrazne revitalizacije i zdravijeg okoliša

DONJI ANDRIJEVCI –  U brodsko posavskoj općini Donji Andrijevci počeli su radovi na sanaciji odlagališta neopasnog otpada “Alabarica” u okviru istoimenog projekta kojega financijski ‘pokrivaju’ iz EU kohezijskog fonda (85 posto) i državnog Fonda za zaštitu okoliša (15 posto), a provodi se u sklopu Operativnog programa ”Zaštita okoliša” 2007.-2013., Prioritetna os 1 – Razvoj infrastrukture za gospodarenje otpadom radi uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, Mjera 1.2 – Sanacija lokacija visoko onečišćenih otpadom.

Riječ je o značajnom projektu procijenjene vrijednosti gotovo 2,1 milijun kuna, a koji pridonosi ispunjenu ciljeva operativnog programa jer će se sanacijom neuređenog odlagališta poboljšati stanje podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini. Cilj projekta sanacije odlagališta ”Alabarica” je spriječiti daljnje negativne učinke na okoliš uzrokovane odloženim otpadom te sanacija neuređenog, zatvorenog odlagališta sukladno važećim zakonskim odredbama i najboljim praksama za tu vrstu projekata.

Sanacijom odlagališta osigurava se zaštita podzemnih i površinskih voda, zaštita tla, kvalitete zraka i ljudskog zdravlja, zaštita životinjskog i biljnog svijeta od negativnih utjecaja odloženog otpada, smanjenje rizika od pojave nesreća, poboljšanje uvjeta za uzgoj poljoprivrednih kultura u neposrednoj okolici odlagališta, te povećanje krajobrazne vrijednosti područja.

Općina Donji Andrijevci prepoznala je buduću vrijednost saniranog prostora . Krajobraznom revitalizacijom koja podrazumijeva ozelenjavanje autohtonim biljnim materijalom uz uklapanje u okolni krajobrazni kontekst doći će do povratka izgubljenog onečišćenog zemljišta, tj. funkcionalno održivog stanja prostora vraćenog na korištenje lokalnoj zajednici. A Fond za zaštitu okoliša i Europska unija  aktivno podržavaju i potiču krajobraznu revitalizaciju, kada ona predstavlja korist za društvenu zajednicu.

 

Ostavi svoj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

twelve − two =