Projekt EUSDR: Vinkovci postaju regionalno čvorište za prijevoz i distribuciju robe

Projekt EUSDR: Vinkovci postaju regionalno čvorište za prijevoz i distribuciju robe

VINKOVCI – Transportno-logistički centar Vuka bit će multimodalni logistički centar za širu regiju u ovom dijelu istočne Europe u kojoj će se odvijati niz aktivnosti vezanih uz prijevoz, logistiku i distribuciju robe, rečeno je na završnoj konferenciji projekta koji je sufinanciran iz programa EUSDR – Europska strategije za Dunavsku regiju, odobrenog u okviru natječaja “Start”.

Projekt “Razvoj logističkog sektora Vukovarsko-srijemske županije”, u provedbi je oko tri godine, a njegov je cilj razvoj sektora logistike i pratećih grana u svrhu razvoja gospodarstva općenito i dizanja kompetitivnosti regije. Vukovarsko-srijemska županija na sjecištu je svih važnijih europskih koridora – govorimo o cesti, vodama, pruzi. Očekujemo da ćemo realizacijom ovog projekta, koji je jako velik i zahtjevan, doći do znatnog pomaka u gospodarstvu u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Potencijalni partneri su velike tvrtke koje se bave logistikom, luke, kao i cijeli niz takvih subjekata. Projekt je toliko velik da njegov obuhvat prelazi opseg Vukovarsko-srijemske županije koja je dala veliki doprinos, kako financijski tako i samu potporu, no smatram da ga treba dignuti na nacionalnu razinu. Specifičan je cilj projekta stvaranje modernog logističkog centra u skladu s europskim standardima i kvalitetom usluge radi pružanja okvira za dugoročnu ekonomsku održivost projekta, istaknuo je Zvonimir Čordašić, voditelj projekta “Razvoj logističkog sektora Vukovarsko-srijemske županije”.

Projekt je prijavljen i proveden u sklopu programa Strategije Europske unije za dunavsku regiju (EUSDR), Prioritetno područje 8 (Podrška konkurentnosti poduzeća, uključujući razvoj klastera), što je rezultiralo studijom Analiza tržišne prihvatljivosti projekta Transportno-logističkog centra Vuka, koja je potvrdila tržišnu prihvatljivost ideje osnivanja Transportno-logističkog centra Vuka.

Jedan je od rezultata ove studije i detaljna analiza lokacija za smještaj logističkog centra. Kao najpovoljnija pokazala se lokacija bivše teretne stanice Vinkovci, početne raspoložive veličine oko 57 hektara, s potrebnom prometnom infrastrukturom (željeznički kolosijek s priključkom na željezničku magistralu istok – zapad, i priključkom na županijsku cestu – direktna veza do autoceste). Na lokaciji postoji i objekt veličine približno 2000 kvadrata, koji je djelomice devastiran tijekom rata, ali je u dobrom stanju i mogao bi se lako adaptirati za potrebe projekta. Prostorno-planska dokumentacija je riješena, proširena je granica građevinskog područja grada Vinkovaca, tako da u konačnici površina Transportno-logističkog centra Vinkovci može iznositi oko 144 hektara.

Projekt bi prema studiji izvodivosti trebao početi krajem ove godine, a onda ide prijava na strukturne fondove. Vrijednost projekta je 47 tisuća eura, od čega je 80 posto financirano iz sredstava EU, a ostatak financira Vukovarsko-srijemska županija.

Uz domaćine, predstavnike Vukovarsko srijemske županije, na završnoj konferenciji u Vinkovcima bili su pomoćnik ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Luka Vuletić, pomoćnik ministra regionalnog razvoja i fondova EU-a Dragan Jelić,  pomoćnik ministra gospodarstva Damir Juzbašić, nacionalni koordinator EUSDR PA8 u Ministarstvu poduzetništva i obrta Dragica Karaić i direktorica Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o.  Mirta Štrk. 

foto: Mario Kokaj

Ostavi svoj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

8 − three =