Stručnjaci CTR-a svakodnevno nailaze na nove izazove u pripremi i provedbi projekata

Stručnjaci CTR-a svakodnevno nailaze na nove izazove u pripremi i provedbi projekata

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetnika, građana i posjetitelja. CTR je kao županijska razvojna agencija Brodsko posavske županije, akreditirana 2010. godine od strane Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske kao regionalni koordinator za poslove regionalnog razvoja prema Zakonu o regionalnom razvoju RH. Agencija obavlja poslove vezane uz ažuriranje elektroničke baze razvojnih projekata, koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističke regije, izradi razvojnih projekata itd. Odjel za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju je formiran je s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja na razini Brodsko-posavske županije.

TEHNIČKA POMOĆ

U kolovozu 2016.g. CTR je potpisao s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se kroz 30 mjeseci osigurava pomoć javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi EU projekata, kroz savjetodavne usluge, specijalizirane edukacije i informiranje. Ukupna vrijednost projekta je oko 1,5 milijun kuna, a dodijeljena bespovratna EU sredstva iznose oko 1,25 milijuna kuna.

„Ovim projektom koji nosi naziv Jačanjem kapaciteta Brodsko-posavske županije do učinkovitijeg korištenja ESI fondova, nastojimo povećati razinu korištenja EU sredstava u našoj Županiji kroz jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno razvoj kadrova. Radi toga su ciljna skupina projekta pored zaposlenika u javnopravnim tijelima (županijska uprava, škole, općine, gradovi, komunalna poduzeća i dr.) i stručnjaci u razvojnoj agenciji koji obavljaju poslove od općeg i gospodarskog interesa, ali i šira javnost. Namjera nam je bila kroz ovaj projekt uspostaviti kvalitetan i učinkovit oblik suradnje na županijskoj razini kako bi se pripremio što veći broj projektnih prijedloga, po mogućnosti u međusobnom partnerstvu između javnopravnih tijela“, ističe Martina Đogaš, operativni projekt manager, savjetnica za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju.

Projektom je planirano, kroz tematske info dane i okrugle stolove, kontinuirano informiranje potencijalnih korisnika i šire javnosti o objavljenim natječajima i mogućnostima koje su na raspolaganju, zatim edukacije potencijalnih prijavitelja za pripremu i provedbu projekata te unaprijeđenje znanja i vještine djelatnika regionalnog koordinatora, kako bi kvalitetnije pružali tehničku pomoć u pripremi i provedbi projekata, odnosno praćenju i evaluaciji projekata.

„Do sada je kroz provedbu ovog projekta pružena savjetodavna podrška u pripremi 18 projekata za korisnike s područja naše Županije, 17 projekata nalazi se u fazi ocjenjivanja, a projekt Opće bolnice Slavonski Brod je u provedbi. U suradnji s našim Odjelom za ruralni razvoj i turizam prijavili smo 4 općinska projekta građenja nerazvrstanih cesta na Mjeru 7 Programa ruralnog razvoja. Na natječaj Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja prijavljeno 8 je projektnih prijedloga osnovnih škola, jedan Srednje škole Matija Antun Reljković Slavonski Brod i jedan vrtića ‘Ivančica’ iz Oriovca“, kaže Tina Ribarić, operativni projekt manager, viša savjetnica za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju.

Trenutačno su u fazi pripreme tri projektna prijedloga; dva na natječaj Promicanje održivog razvoja prirodne baštine, čiji prijavitelji su Brodsko-posavska županija i Javna ustanova Natura Slavonica te jedan na natječaj Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti, čiji je prijavitelj također Brodsko-posavska županija. „Najvrjedniji projekt u koji je stručni tim CTR-a do sada bio uključen – kako u pripremu, tako i u provedbu – predstavlja projekt „Kraći put do zdravlja“ vrijednosti 39,8 milijuna kuna kojega je prijavila naša Opća bolnica. Projektom je predviđeno opremanje jednodnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija na 17 bolničkih odjela, proširenje laboratorija, rekonstrukcija Odjela pedijatrije te postavljanje foto-naponske elektrane“, ističe Mirela Brechelmacher, voditeljica Odjela.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Odjel je zadužen i za koordinaciju među partnerima i projektni menadžment još jednog županijskog projekta koji ima i prekograničnu dimenziju – JENTRAP (Joint Contribution to Enhanced Transnational Emergency Preparedness in the Sava Basin / Zajednički doprinos unaprjeđenju transnacionalne spremnosti za izvanredne situacije u slivu rijeke Save). Partner u Republici Srbiji je Grad Šabac. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 890.000 eura, od čega hrvatska strana izdvaja 445.204 eura, a srbijanska 444.452 eura.

„Provedba JENTRAP-a omogućit će ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda poput poplava, koje su posebno pogodile istočnu Hrvatsku i zapadnu Srbiju u svibnju 2014. godine. Poplave su nepogoda koja ne poznaje zemljopisne granice te su upravo takve situacije primjer nužnosti prekogranične suradnje kako bi se pravodobno i učinkovito odgovorilo na krizne situacije koje potencijalno mogu dovesti do katastrofalnih posljedica za stanovništvo regije. Pojekt će stoga podržati djelotvornu pripravnost kriznih stožera za opasnosti od poplava u Brodsko-posavskoj županiji i na području grada Šabca, koordinirati donošenje zajedničkih poboljšanih mjera sigurnosti i zaštite okoliša, te sustava ranog upozoravanja na mogućnost poplave“, pojasnila je ciljeve projekta Mirela Brechelmacher.

CTR namjerava nastaviti razvijati projekte na međunarodnoj razini kroz dosadašnju suradnju s partnerima iz Srbije i BiH pa su tako na INTERREG prekogranične natječaje u prošle godine prijavljena 4 projekta, od kojih je najznačajniji nastavak osobito uspješnog projekta „Rosis, Rosas Rosarum – 3R“.

„U suradnji s razvojnim agencijama iz Požege i Žepča prijavljen je projekt razvoja cikloturizma s ciljem povezivanja EuroVelo biciklističkih staza. Ideja je bila nastaviti mrežu od Latinovca u Požeško-slavonskoj županiji preko naše županije sve do Žepča u BiH. Drugi projekt“, objašnjava Ivan Tomašić, suradnik za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju, zadužen za pripremu EU projekata, „odnosi se na pružanje podrške i povezivanje hrvatskih, bosansko-hercegovačkih i crnogorskih malih poduzetnika i OPG-ova koji se bave biljnom proizvodnjom, odnosno uzgojem i preradom začinskog i ljekovitog bilja.“  Na tragu kontinuirane podrške Brodsko-posavskoj županiji u pripremi i provedbi projekata treba spomenuti projekte „S osmijehom u školu“, kojega Županija provodi treću godinu za redom, „Eureka-Rad s darovitom djecom“ i „Pametne škole“ (projekt energetske učinkovitosti za OŠ Sibinj).

Također, CTR trenutno sudjeluje i u izradi Županijske razvojne strategije. Uz široki spektar poslova od općeg i gospodarskog interesa te veliki broj projekata u pripremi i provedbi – kako za nacionalne, tako i za EU fondove – CTR-ov Odjel za regionalni razvoj i međunarodnu suradnju sustavno potiče i doprinosi društvenom i općem gospodarskom razvoju Brodsko-posavske županije.

izvor: 035portal.hr
foto: Krešimir Galić

Ostavi svoj komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

four × 1 =